Informacja o wydaniu 2e Drive 700 Magnet

2e Drive 700 Magnet to nowy dysk twardy, który został wydany przez firmę 2e. Dysk jest wyposażony w wiele funkcji, takich jak wysoka wydajność, wytrzymałość i wysokie pojemności. Dysk ma wbudowaną technologię magnetową, która zapewnia jeszcze większą wydajność i pojemność. Dysk jest wyposażony w wiele opcji, takich jak szybkie odczytywanie i zapisywanie danych, zabezpieczenia danych i niskie zużycie energii. Dysk jest optymalizowany do wykonywania wielu zadań jednocześnie, co ułatwia wygodne i bezproblemowe korzystanie z niego. 2e Drive 700 Magnet jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających najlepszego dysku twardego na rynku.

Ostatnia aktualizacja: Informacja o wydaniu 2e Drive 700 Magnet

Wdrożenie produktu: 8 listopada 2022 r.
Wdrożenie w chmurze rządowej: 6 grudnia 2022 r.

 • Przydzielanie kont użytkowników „just in time” zarządzanych w konsoli Adobe Admin Console — konta, które zarządzają użytkownikami w konsoli Adobe Admin Console, mogą skonfigurować swoje konto tak, aby automatycznie tworzyło ono użytkowników i opcjonalnie dodawało ich do profilu produktu Acrobat Sign przy pierwszym uwierzytelnieniu do usługi Acrobat Sign za pośrednictwem skonfigurowanego rozwiązania SSO.

Dowiedz się więcej o przydzielaniu „just in time” >

 • Pieczęcie elektroniczne — konta na poziomie przedsiębiorstwa mogą stosować pieczęcie elektroniczne (e-pieczęcie), które zapewniają taką samą moc prawną jak firmowa pieczęć na papierze. Pieczęcie elektroniczne mogą być stosowane przez więcej niż jedną osobę lub system pod kontrolą albo nadzorem osoby prawnej. Funkcja składania pieczęci elektronicznej w programie Acrobat Sign umożliwia organizacjom stosowanie pieczęci elektronicznych za pomocą certyfikatów cyfrowych wystawionych ich podmiotowi prawnemu w celu przekazywania integralności i autentyczności faktur, oświadczeń lub innych oficjalnych dokumentów.
 • Dowiedz się więcej o pieczęciach elektronicznych tutaj >

 • Niestandardowe przepływy pracy umożliwiają konfigurację grup odbiorców w szablonie — użytkownicy, którzy budują niestandardowe przepływy pracy, zawierające grupy odbiorców, mogą teraz w pełni zdefiniować grupę odbiorców, dodając do pola e-mail listę adresów e-mail oddzielonych przecinkami. com/go/adobesign-custom-workflow-designer_pl" target="_blank">Dowiedz się więcej o niestandardowych obiegach pracy wysyłania >

 • Planowanie raportów i eksportowanie danych — nowy interfejs raportowania (wydanie z kwietnia 2022 r. ) został usprawniony, aby umożliwić regularne planowanie raportów/eksportu i dostarczyć wiadomość e-mail z łączem do raportu/eksportu w celu uzyskania listy użytkowników wewnętrznych.
 • Zaplanowane raporty/eksporty mogą być tworzone, edytowane i anulowane tylko przez autora.
  • Raporty/eksporty można planować codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Środowisko wykonawcze jest uruchamiane o północy wybranego dnia (na podstawie ustawienie strefy czasowej konta).
  • Dostępna jest opcja Wyślij teraz, umożliwiająca otrzymywanie aktualizacji w czasie rzeczywistym.
  • Do dystrybucji wiadomości e-mail harmonogramu można dołączyć tylko użytkowników z tego samego konta Acrobat Sign.
   • Podczas uzyskiwania dostępu do łącza e-mail użytkownik będzie musiał uwierzytelnić się w systemie Acrobat Sign.
   • Tylko użytkownicy z listy powiadomień e-mail będą mogli wyświetlać zawartość raportu/eksportu.
   • Łącza przesłane e-mailem są wyłączone dla konfiguracji wygasania łącza dokumentu konta.
   • Zaplanowane raporty/eksporty wyświetlają ikonę, gdy wskaźnik znajduje się nad rekordem.
   • Dowiedz się więcej o planowaniu raportów >

   • Udostępnianie kont zarządzane przez administratora — administratorzy na poziomie konta na kontach z włączonym zaawansowanym udostępnianiem kont mogą ograniczyć udostępnianie kont pomiędzy użytkownikami, pozwalając tylko administratorom kont na tworzenie, modyfikowanie i anulowanie udostępniania kont pomiędzy użytkownikami/grupami. W tej konfiguracji użytkownicy i administratorzy na poziomie grupy tracą cały dostęp do udostępniania swoich kont.
   • Elementy sterujące udostępnianiem konta można znaleźć, przechodząc do strony Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń > Udostępnianie konta

    Dowiedz się więcej o udostępnianiu konta >

   • Widok i kontrola administratora nad kontami udostępnianymi przez użytkowników — do menu administratora na poziomie konta dodano nową kartę, która umożliwia przeglądanie udostępnianych kont na poziomie użytkownika i grupy. Karta Użytkownicy udostępniani otwiera listę wszystkich udostępnień, identyfikując użytkowników/grupy udostępniające i udostępniane, uprawnienia udostępnienia, status udostępnienia oraz wyraźną identyfikację wszelkich udostępnień dla strony zewnętrznej. com/pl/sign/admin/shared-users. html" target="_blank">Dowiedz się więcej o karcie Użytkownicy udostępniani >
   • Brama cyfrowej tożsamości obsługuje teraz ustawienia dla użytkowników wewnętrznych — ograniczenie, które zmuszało funkcję Brama cyfrowej tożsamości do dezaktywacji w przypadku włączenia różnych metod uwierzytelniania w odniesieniu do użytkowników wewnętrznych, zostało rozwiązane, umożliwiając administratorom zezwolenie na wewnętrzną weryfikację tożsamości, gdy opcja jest włączona w odniesieniu do odbiorców zewnętrznych. 

    Dowiedz się więcej o Bramie cyfrowej tożsamości >

   • Uwzględnienie zdarzeń Umowę przejrzano do raportu kontroli — w przypadku klientów, którzy chcą mieć pewność, że umowa została przejrzana przez uczestnika, istnieje opcja dodania zdarzenia przejrzenia umowy do raportu kontroli i listy operacji. com/pl/sign/config/view-events-in-audit-report. html" target="_blank">Dowiedz się więcej o zdarzeniach dotyczących przejrzenia umowy >

   • Dołączenie do raportu kontroli podsumowania liczby plików i stron składających się na umowę końcową — do raportu kontroli można dodać podsumowanie liczby plików/stron, które wyświetla następujące pozycje:
    • Całkowita liczba plików przekazanych podczas tworzenia umowy
    • Całkowita liczba stron z przesłanych plików
    • Całkowita liczba plików pomocniczych dodanych do umowy (dodanych za pośrednictwem załączników)
     • Agregacja od wszystkich uczestników
     • Całkowita liczba stron zawartych we wszystkich plikach dokumentów pomocniczych
     • Dowiedz się więcej o liczbie dokumentów w raporcie kontroli >

     • Poprawa dostępności dzięki znakowaniu plików PDF — klienci, którzy wymagają dostępnej, podpisanej dokumentacji mogą teraz włączyć generowanie „oznakowanych” plików PDF. Znakowanie to proces dodawania odpowiedniej treści i adnotacji dla czytników ekranowych, aby zrozumieć i zwrócić zawartość pliku PDF.
     • Po włączeniu tej funkcji pola dodawane do dokumentów w trakcie tworzenia będą zawierały odpowiednie znaczniki, a dostępne dokumenty, które są przesyłane, zachowają swoje znaczniki podczas procesu podpisywania, dając w efekcie dostępny, podpisany plik PDF.

      Dowiedz się więcej o znakowaniu dostępności >

     • Ulepszone automatyczne wykrywanie pól formularza (ograniczone wdrożenie) — automatyczne wykrywanie pól formularza zostało ulepszone w celu dokładniejszego identyfikowania typu, rozmiaru, liczby i lokalizacji pól formularza, które mają zostać umieszczone. To wydanie rozszerza zakres nowego wykrywania pól, aby objąć wszystkie konta na shardach NA1 i NA2 w Ameryce Północnej. (Wcześniej było to możliwe tylko w przypadku kont na poziomie indywidualnym i shardu NA4). com/go/adobesign-field-detection_pl" target="_blank">Dowiedz się więcej o automatycznym wykrywaniu pól formularza tutaj >

      Acrobat Web

     • Folder Usunięte programu Acrobat Web — Przywróć usuniętą umowę (tylko licencje indywidualne) — użytkownicy Acrobat Web z licencją indywidualną mogą teraz „miękko” usuwać umowy na swojej stronie Zarządzaj, wysyłając je do folderu Usunięte na 14 dni, po czym zostaną one całkowicie usunięte z systemu. Użytkownicy są w stanie otworzyć folder Usunięte i przywrócić wszelkie umowy przed ich usunięciem. com/pl/document-cloud/help/delete-restore-agreement. html" target="_blank">Dowiedz się więcej o usuwaniu umów w programie Acrobat w Internecie >

     • Łącza Zgłoś nadużycie już nie wygasają — łącza Zgłoś nadużycie nie wygasają już tak jak inne łącza dostarczane z wiadomościami Acrobat Sign. com/pl/go/adobesign-report-abuse" target="_blank">Dowiedz się więcej o łączach Zgłoś nadużycie >

     • Żądania nowego łącza są teraz wyświetlane w Raporcie kontroli i na liście Aktywność — kiedy odbiorca żąda nowego łącza, aby zastąpić wygasłe łącze, w raporcie kontroli i w dzienniku Aktywność wyświetlane jest zdarzenie. com/go/adobesign-document-link-expiration_pl" target="_blank">Dowiedz się więcej o wygaśnięciu łącza do dokumentu >

     • Przypomnienia wysłane do więcej niż trzech osób są teraz podsumowywane na liście Aktywność — aby zachować czytelność listy Aktywność, wszelkie przypomnienia wysłane do więcej niż trzech uczestników zostaną zredukowane do wiersza podsumowującego o treści: Przypomnienie wysłane do <liczba> odbiorców.

      W raporcie kontroli nadal wymienia się pełny zestaw odbiorców w celu uzyskania oficjalnego zapisu.

     • Pole wprowadzania „Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy” zostało usunięte z karty Archiwum zewnętrzne dla kont wielolicencyjnych — funkcja Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na następujące adresy e-mail jest dostępna w sekcji Ustawienia konta > Ustawienia globalne dla wszystkich poziomów usługi, które mają dostęp do karty Ustawienia globalne. Poszczególne poziomy licencyjne usługi, które nie mają dostępu do sekcji Ustawienia globalne, nadal będą miały dostęp do tej funkcji na karcie Archiwum zewnętrzne. com/go/sign-external-archive_pl" target="_blank">Dowiedz się więcej o archiwizacji zewnętrznej >

     • Uwierzytelnianie Acrobat Sign — metoda uwierzytelniania Acrobat Sign została poprawiona, aby zapewnić lepszy opis procesu uwierzytelniania i wymagań dla odbiorców. Szczególnie zwracając uwagę na wymóg utworzenia konta Adobe (jeśli takie jeszcze nie istnieje) przed zakończeniem uwierzytelniania. com/go/adobesign-adobe-sign-authentication-method_pl" target="_blank">Dowiedz się więcej na temat uwierzytelnienia Acrobat Sign >

      Nowe i zaktualizowane interfejsy API REST v6

     • DELETE /agreements/{agreementId} — nowy punkt końcowy, który obsługuje funkcję „miękkiego usuwania” poprzez przeniesienie umowy i wszystkich związanych z nią danych (w tym rekordów bazy danych i plików fizycznych) do folderu Usunięte, gdzie zostanie ona całkowicie zniszczona 14 dni później (chyba, że zostanie wcześniej przywrócona).
     • GET /users/{userId}/settings — nowy punkt końcowy do uzyskania ustawień autorskich dla użytkownika.
     • GET /libraryDocument/{libraryDocumentId}/combinedDocument — aktualizacja istniejącego punktu końcowego w celu dodania wartości (skipDocumentSealing), która zwraca niecertyfikowany plik PDF.
     • POST /libraryDocuments — aktualizacja istniejącego punktu końcowego, który tworzy dokument biblioteczny z umowy.
     • GET /groups — ten punkt końcowy został rozszerzony o obsługę nowej kolejki Udostępnieni użytkownicy poprzez wskazanie udostępnień kont w ramach grupy.
     • Nowe elementy webhook
     • Nowy element webhook AGREEMENT_REMINDER_INITIATED — element webhook AGREEMENT_REMINDER_INITIATED aktywowany jest, gdy uruchomione zostanie przypomnienie o umowie, a wiadomości e-mail z przypomnieniami są pomijane.
      • Element webhook AGREEMENT_REMINDER_SENT jest uruchamiany po wyzwoleniu przypomnienia o umowie i włączeniu wiadomości e-mail z przypomnieniem (ustawienie domyślne).
      • Nowy element webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED — element webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED jest uruchamiany, gdy przypomnienie Wyślij zbiorczo zostaje wyzwalane, a wiadomości e-mail z przypomnieniem są pomijane.
       • Element webhook MEGASIGN_REMINDER_SENT jest uruchamiany, gdy przypomnienie Wyślij zbiorczo jest wyzwalane, a wiadomości e-mail z przypomnieniem są włączone (domyślnie).
       • Tylko jeden element webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED (lub MEGASIGN_REMINDER_SENT) jest dostarczany dla nadrzędnego kontenera Wyślij zbiorczo. Poszczególne umowy podrzędne nie są wyzwalane w przypadku elementu webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.
       • Więcej informacji na temat elementów webhook >

        Przyszłe aktualizacje elementów webhook

        8 listopada 2022 roku usługa Adobe Acrobat Sign wprowadza ulepszoną wersję infrastruktury elementów webhook (określaną mianem „webhooks 2. 0”). 18 lipca 2023 roku firma Adobe wyłączy obecną infrastrukturę elementów webhook (zwaną „klasycznymi elementami webhook”).

        Elementy webhook 2. 0 obsługują wszystkie funkcje klasycznych elementów webhook z jednym zastrzeżeniem. Jeśli element webhook został skonfigurowany dla użytkownika, jego grupy lub konta, klasyczne elementy webhook dostarczały powiadomienia do wszystkich uczestników umowy. W przypadku elementów webhook 2. 0 TYLKO elementy webhook skonfigurowane dla nadawcy, grupy nadawcy lub konta nadawcy będą otrzymywać powiadomienia. Innymi słowy, powiadomienia nie będą już wysyłane do wszystkich uczestników umowy. Należy pamiętać, że wszystkie przyszłe ulepszenia będą dostarczane TYLKO w elementach webhook 2. 0.

        Od 8 listopada 2022 r. wszyscy nowi klienci zostaną przystosowani do elementów webhook 2.

        Wszyscy dotychczasowi klienci sprzed 8 listopada 2022 roku, zostaną automatycznie zmigrowani 14 marca 2023 roku. Obecni klienci mogą wypróbować elementy webhook 2. 0 w wersji próbnej, deweloperskiej lub w trybie piaskownicy za pośrednictwem programu Adobe Insider Access w dniu 8 listopada. 

        Oczekujemy, że migracja będzie bezproblemowa dla wszystkich klientów. Jednak klienci, u których obowiązują rygorystyczne zasady bezpieczeństwa sieci, będą wymagać skonfigurowania nowych adresów IP zgodnie z zasadami https://helpx. html.

        W przypadku pytań skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta lub zespołem pomocy technicznej.

        Problem
        Opis
        4301552Podsumowanie: Autor umowy może ustawić nazwę pola, ale dla pól informacyjnych sygnatariusza podpisującego (takich jak data podpisu), nazwa pola jest wewnętrznie zmieniana. Mapa oryginalnych nazw pól do zmodyfikowanych nazw pól jest przechowywana i przekazywana do strony podpisu elektronicznego, ale strona ta obecnie nie używa tej mapy. Podczas rozwiązywania odwołań do pól dla pola obliczonego, nazwa pola używana w odwołaniu jest oryginalną nazwą, co powoduje, że odwołanie nie powiedzie się w przypadku pól o zmienionej nazwie.
        Poprawka: Poprawiono kod w taki sposób, że podczas określania pola do sprawdzenia odwołania do pola, jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie sprawdzające bieżące nazwy, następnie sprawdzana jest mapa zmienionych nazw pól.
        4316578Podsumowanie: Sygnatariusze proszeni są o akceptację plików cookie za każdym razem, gdy podpisują dokument w ramach ramki iFrame.
        Poprawka: Dodano stronę pośrednią, która otwiera nową kartę, umożliwiając zakończenie procesu podpisu z mniejszymi utrudnieniami. Jest to tymczasowa poprawka, podczas gdy opracowywane jest bardziej eleganckie rozwiązanie.
        4333689Podsumowanie: Podczas podpisywania formularza internetowego wyświetlane jest okno wyskakujące komunikatu Błąd marshallingu: „Błąd marshallingu danych. Więcej informacji znajdziesz w dziennikach”. Umowa zostaje podpisana mimo błędu.
        Poprawka: Dodano elementy kontrolny, aby ocenić tablicę uczestników i ustalić, czy nie jest ona pusta.
        4336236Podsumowanie: Zmiana daty wygaśnięcia za pośrednictwem interfejsu API nie odzwierciedla prawidłowo nowej daty przy zapytaniu, ponieważ baza danych nie ma szansy na aktualizację przed kolejką indeksu wyszukiwania.
        Poprawka: Poprawiono kod, aby poprawić kolejność zapisywania danych.
        4341563Podsumowanie: Błąd „Identyfikator umowy jest nieprawidłowy” pojawia się przy próbie uruchomienia przypomnień na stronie Nowe zarządzanie, a konto jest skonfigurowane tak, aby nie eksponować umowy po podpisaniu w zdarzeniach umowy. Powoduje to sprawdzenie uczestnictwa, które jest nieprawidłowe.
        Poprawka: Poprawiono kod w celu oceny ustawień dotyczących rejestrowania zdarzeń, aby zignorować sprawdzanie udziału, jeśli rejestrowanie jest pomijane.
        4347518Podsumowanie: Użytkownicy mogą nie być w stanie zakończyć procesu logowania podczas podpisywania z powodu źle obsłużonego ostrzeżenia, które powoduje pętlę w procesie uwierzytelniania.
        Poprawka: Poprawiono kod uwierzytelniania, aby prawidłowo zarządzać komunikatem o błędzie i zapobiegać zapętleniu.
        4350042Podsumowanie: Podpisane umowy mogą pojawiać się w sekcji W toku na stronie zarządzania z powodu nieprawidłowego aktualizowania przed indeksowaniem umów współdzielonych.
        Poprawka: Kod indeksowania został poprawiony, aby uwzględnić umowy współdzielone i potencjalne problemy z czasem aktualizacji/indeksowania.
        4350089Podsumowanie: Gdy użytkownik otwiera obiegi pracy w obszarze „Zacznij od biblioteki”, zamiast data ostatniej modyfikacji wyświetlana jest data utworzenia.
        Poprawka: Zaktualizowano kod, aby wyświetlana data ostatniej modyfikacji obiegu pracy była faktycznie datą modyfikacji, a nie datą utworzenia.
        4353030Podsumowanie: Użytkownicy na anulowanych kontach nie mogą podpisywać umów. Dozwolone jest tylko delegowanie.
        Poprawka: Kod używany do generowania jednorazowych kont sygnatariuszy został poprawiony, aby uwzględnić adresy e-mail, które istnieją w systemie, ale są identyfikowane jako anulowane.
        4357904Podsumowanie: Pola obliczeniowe korzystające z „zaokrąglania” dają błędne wyniki w każdym języku innym niż angielski z powodu nieprawidłowego inicjowania menedżera lokalizacji.
        Poprawka: Menedżer lokalizacji został zaktualizowany i jest poprawnie inicjalizowany.
        4359443Podsumowanie: Nadawcy nie otrzymają końcowej wiadomości e-mail, jeśli jeden z odbiorców jest nieaktywny z powodu nieaktywnego identyfikatora użytkownika delegującego swoje uprawnienia na jednorazowy identyfikator użytkownika oczekującego. Użytkownik jednorazowy nie aktualizuje poprawnie swojego statusu, co powoduje, że końcowa wiadomość e-mail nie jest dostarczana do nadawcy.
        Poprawka: Poprawiono delegowanie do użytkowników jednorazowych, aby lepiej uwzględniać delegowanie nieaktywnych użytkowników, a statusy aktualizują się prawidłowo.
        4359784Podsumowanie: Podczas klikania na znacznik w celu przejścia do następnego pola, jeśli bieżące pole jest opcją w polu z przyciskiem opcji, znacznik będzie przechodził do opcji następnego pola zamiast do następnego pola.
        Poprawka: Kod znacznika został zaktualizowany, aby przechodził on do następnego obiektu pola, gdy wybrany jest przycisk opcji.
        4360292Podsumowanie: Tekst hiszpańskiej lokalizacji dla codziennych przypomnień jest nieprawidłowy, identyfikując przypomnienie jako tygodniowe zamiast dziennego.
        Poprawka: Poprawiono zlokalizowany ciąg znaków.
        4360542Podsumowanie: Wśród dostępnych kodów krajów do uwierzytelniania telefonu brakuje Uzbekistanu (+998)
        Poprawka: Uzbekistan został dodany do listy dostępnych kodów krajów.
        4363160Podsumowanie: Niespójność zdarzeń umowy podczas przeglądania za pośrednictwem interfejsu API w porównaniu z aktywnością umowy w interfejsie użytkownika Adobe Sign UI, gdy włączone jest zaawansowane udostępnianie i sygnatariusz jest zastępowany za pośrednictwem konta udostępnionego.
        Poprawka: Ciągi zdarzeń zostały przepisane w celu usunięcia pozycji „w imieniu”, aby były one spójne z panelem aktywności i raportem kontroli.
        4366553Podsumowanie: Eksport pliku CSV użytkownika nie raportuje poprawnie wartości „Można wysłać”, gdy jest dziedziczony z ustawienia konta.
        Poprawka: Dodano szczegóły ustawień nadrzędnych do mapy ustawień użytkownika dla funkcji getSetting.
        4366727Podsumowanie: Elementy webhook nie wywołują zdarzenia Agreement_Reminder_Sent, jeśli wiadomości e-mail z przypomnieniem są pomijane.
        Poprawka: Utworzono nowy element webhook (Agreement_Reminder_Initated), który ma się uruchamiać w przypadku pomijania przypomnień.
        4367344Podsumowanie: Powody podpisania nie są wyświetlane na raporcie kontroli w przypadku umów wysłanych z innymi niż angielskie lokalizacjami.
        Poprawka: Kod został poprawiony, aby zapewnić, że wszystkie lokalizacje są poprawnie sformatowane wraz z przyczyną podpisania.
        4367351Podsumowanie: Znaki ampersand (&) są konwertowane z połowy szerokości na pełną szerokość w niestandardowych szablonach przepływu pracy.
        Poprawka: Właściwy znak Unicode jest teraz przywoływany, gdy w łańcuchu używany jest znak ampersand.
        4367725Podsumowanie: Utworzenie niestandardowego przepływu pracy z pustym polem DW i wyłączenie opcji edycji pola może spowodować błąd „Nieobsługiwany przepływ pracy".
        Poprawka: Poprawiono kod, aby pomieścić wychodzące pole DW bez wartości.
        4368118Podsumowanie: Globalne konta próbne migrowane do Global VIP Admin powracają do wersji próbnej krótko po migracji.
        Poprawka: Kod migracji został poprawiony, aby lepiej zsynchronizować bazę danych z ustawieniami warstwy aplikacji Acrobat Sign.
        4368310Podsumowanie: Sformułowanie instrukcji obrazu podpisu jest niepoprawne gramatycznie w zlokalizowanych interfejsach.
        Poprawka: Zaktualizowano ciągi znaków „Wybierz obraz jako swój podpis” na „Wybierz obraz swojego podpisu”
        4368398Podsumowanie: Nowa funkcja Raporty może być niedostępna dla użytkowników, którzy administrują wieloma grupami, powodując, że nagłówek staje się większy niż pozwala na to kod.
        Poprawka: Zwiększono maksymalny rozmiar nagłówka.
        4368508Podsumowanie: Próba załadowania zbyt dużej liczby elementów webhook może spowodować, że zapytanie zakończy się z komunikatem „Nie można przetworzyć żądania".
        Poprawka: Domyślny rozmiar strony dla liczby wyświetlanych rekordów został ponownie zdefiniowany na liczbę, którą może zarządzać kwerenda.
        4368676Podsumowanie: Wszyscy nieaktywni użytkownicy mają nieprawidłową strefę czasową w eksporcie pliku CSV użytkownika.
        4369066Podsumowanie: Brakuje wyzwania pozostawienia umowy dla odbiorcy przy wyborze hiperłącza.
        Poprawka: Dodano wyzwanie do pola hiperłącza.
        4369188Podsumowanie: Sformułowanie instrukcji obrazu podpisu na stronie Wypełnij i podpisz jest niepoprawne gramatycznie w zlokalizowanych interfejsach.
        Poprawka: Zaktualizowano ciągi znaków „Wybierz obraz jako swój podpis” na „Wybierz obraz swojego podpisu”.
        4369403Podsumowanie: Ustawienie zaplecza na ignorowanie czasu ważności przypomnienia powoduje anulowanie przypomnienia po jednym dniu.
        Poprawka: Ustawienie zostało poprawione, aby prawidłowo ignorowało ważność przypomnienia.
        4369791Podsumowanie: Nieoczekiwane zdarzenie „imię i nazwisko wprowadzone w momencie podpisywania jako... ” występuje, gdy autoryzowana nazwa tożsamości cyfrowej zawiera japońskie znaki.
        Poprawka: Funkcja użytkowa, która przechwytuje wartość nazwy, została poprawiona, aby lepiej zarządzać japońskimi znakami.
        4371330Podsumowanie: Raport tożsamości sygnatariusza pokazuje „#” w niektórych przypadkach, gdy części dokumentu zawierają tekst japoński.
        4371423Podsumowanie: Uwierzytelnianie oparte na wiedzy nie jest odzwierciedlane w raportach kontroli.
        Poprawka: Kod, który formatuje raport kontroli, został zaktualizowany, aby uwzględnić zdarzenia KBA.
        4372045Podsumowanie: Tworzenie przepływu pracy z szablonem biblioteki może generować błąd: „Nieobsługiwany przepływ pracy: nie można otworzyć tego przepływu pracy, ponieważ jest on uszkodzony lub zawiera funkcje jeszcze nieobsługiwane”.
        Poprawka: Kod wpływający na błąd został poprawiony.
        4373220Podsumowanie: Przyciski „Podpisz” i „Potwierdzenie” nie mają wystarczającego kontrastu, gdy zostają wybrane.
        Poprawka: Przyciski zostały zaktualizowane, aby zapewnić im właściwy współczynnik kontrastu.
        4373681Podsumowanie: Panel Noty prawne posiada łącza, które otwierają zewnętrzne strony podczas otwierania z doświadczenia ramki iframe. Stanowi to problem w przypadku niektórych przypadków zgodności.
        Rozwiązanie: Utworzono osobny panel Noty prawne do wykorzystania w przypadku korzystania ze środowiska iframe/noChrome.
        4374140Podsumowanie: Użytkownicy mogą otrzymać wiadomość e-mail Ukończono, gdy umowa korzysta z równoległego przepływu pracy, jest w trakcie realizacji i wyzwalane jest ponowne uwierzytelnienie URL.
        Rozwiązanie: Dodano nowy kod, aby zapewnić, że wyzwalana jest prawidłowa funkcja, gdy nowy adres URL jest uruchamiany względem jednego z uczestników.
        4374910Podsumowanie: Ustawienie dołączania raportu kontroli jest odczytywane z grupy podstawowej użytkownika zamiast z grupy wysyłającej.
        Poprawka: Zaktualizowano kod dołączający raport kontroli, aby poprawnie odczytywał się z grupy wysyłającej.
        4376078Podsumowanie: Pomijane jest kopiowanie zawartości prawej strony, gdy umowa jest otwarta na stronie Zarządzaj.
        Poprawka: Usunięto element CSS związany z pomijaniem funkcjonalności kopiowania.
        4376089Podsumowanie: Nazwa zdarzenia ACCOUNT_TYPE_UPDATED jest wielokrotnie powtarzana w publicznej dokumentacji swagger.
        Poprawka: Usunięto zduplikowany tekst.
        4376127Podsumowanie: Zawartość pola daty i inicjału przesuwa się na prawo od pola i obcina dane po prawej stronie po wydaniu czerwcowym z powodu nieprawidłowego zastosowania czcionki domyślnej.
        Poprawka: Poprawiono kod, który narzuca używaną czcionkę, rozwiązując problem.
        4376270Podsumowanie: Tworzenie formularza internetowego w grupie, która nie obsługuje formularzy internetowych, prowadzi do uszkodzonej strony konfiguracyjnej.
        Poprawka: Kod uruchamiający stronę tworzenia formularza internetowego odwołuje się teraz do ustawień zezwalających na tworzenie formularzy internetowych przed uruchomieniem strony tworzenia i nie uruchamia strony, jeśli funkcja jest wyłączona.
        4376734Podsumowanie: Jeśli ten sam sygnatariusz na umowie spróbuje podpisać umowę wiele razy jednocześnie, umowa zostanie automatycznie anulowana z powodu problemu z konwersją ze względu na tworzenie miniatur mające miejsce przed wykryciem jednoczesnego podpisywania.
        Poprawka: Dostosowanie kodu, umożliwiające proces tworzenia miniatur tylko po pomyślnym zakończeniu procesu podpisu.
        4381473Podsumowanie: Podpisy są przycinane tylko z prawej strony przy użyciu maksymalnego powiększenia (6400%) w programie Acrobat.
        Poprawka: Zmieniono funkcję używaną do renderowania szerokości podpisu, aby zapewnić wyświetlanie pełnego obrazu.
        4382302Podsumowanie: Niektórzy użytkownicy mogą nie widzieć ikony automatycznego wykrywania pól formularzy po wejściu do środowiska autorskiego z powodu przekroczenia czasu procesu.
        Poprawka: Zasoby dla wykrywania pól formularza zostały zwiększone, aby umożliwić więcej współbieżnych instancji.

        WI-X. 747. 2h. 2014. TC

        OBWIESZCZENIE

        Działając na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach
        w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2009. 84. 700, zwanej dalej u. i. t. r. )

        Wojewoda Pomorski zawiadamia,

        że zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 38 pkt 2 lit. b w związku z art. 24 ust. 1 u. r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31. 03. 2014 r. (wpływ 01. 04. ) Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S. A.
        z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Panią Ewelinę Godlejewską, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 25. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, dla inwestycji pn. :

        Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Szczecin – Gdańsk wraz
        z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim w gminie Główczyce – etap IV,

        w zakresie skutków, o których mowa w art. to jest ograniczenia sposobu korzystania
        z nieruchomości objętych tą decyzją, dla następujących nieruchomości:

        - woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Główczyce, obręb Stowięcino dz. nr 165, 166, 175/2, 175/3, 183

        - woj. Główczyce, obręb Górzyno dz. nr 29, 31, 39, 40, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 77, 84, 86, 89/1, 151, 154, 155, 156, 157.

        W związku z powyższym zawiadamia się strony, w tym właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, pokój nr 434, IV piętro, w godz. 8. 00-15. 00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

        Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. )

        Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2014 r.

        Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

        1. Tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
        2. Tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupsku
        3. Tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Główczyce
        4. W prasie o zasięgu ogólnopolskim w formie ogłoszenia
        5. WI-X. TC a/a

        2023-01-26 13:35

        publikacja
        2023-01-26 13:35

        Spis treści:

        1. RAPORT BIEŻĄCY

        2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

        3. INFORMACJE O PODMIOCIE

        4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

        KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
        Raport bieżący nr 15 / 2023 Data sporządzenia: 2023-01-26 Skrócona nazwa emitenta BEDZIN Temat Informacja nt. powzięcia przez Emitenta informacji o wydaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z 18. 01. 2023 r. o umorzeniu postępowania - aktualizacja informacji. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
        Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie cofnięcia pozwów
        o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S. A., Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S. A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2023 roku Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 18 stycznia 2023 roku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie
        z powództwa VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, FAMILIAR S. A., SICAV-SIF przeciwko Spółce (tj. w sprawie zaskarżenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. ).

        Na skutek wydania ww. postępowania zniesione zostały terminy posiedzeń Sądu wyznaczonych w ww. sprawie na 14 i 16 lutego 2023 roku.

        Postanowienie nie jest prawomocne.

        MESSAGE (ENGLISH VERSION)INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

        Informacja o wydaniu 2e Drive 700 Magnet

        Bezpośredni link do pobrania Informacja o wydaniu 2e Drive 700 Magnet

        Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

        Ostatnia aktualizacja Informacja o wydaniu 2e Drive 700 Magnet

        PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu